Den afklarende samtale

Den afklarende samtale


Dette henvender sig særligt til dem der skal have afklaret deres arbejdsevne.


Det er dem der modtager sygedagpenge, kontanthjælp eller ledighedsydelse, og ikke selv kan skaffe sig en plads på arbejdsmarkedet på grund af helbred eller sociale forhold.


Den afklarende samtale har til formål at identificere realkompetencer, egne ressourcer, og hvilken ny vej, der eventuelt kan være.


Hvis der er ønske om det fra kommunen, kan vi sammen, lægge en plan for at komme ind på den nye vej, gennem vores arbejdsprøvningsforløb.


Mine 25 års erfaring som ekstern konsulent til det private erhvervsliv indenfor HR og økonomi, gør at jeg som udgangspunkt, ser efter hvad der kan gøre en person til et aktiv, og kigger efter udviklingspotentiale.

Samme erfaring gør også, at jeg hurtigt kan identificere, hvis ikke der er udviklingspotentiale.


Selve samtalen tager 1,5 time og kan foregå, hvor det fysisk giver bedst mening.


Prisen per samtaler er kr. 1200+moms, og afsluttes med et resume med en vurdering af arbejdsevne, samt hvilke indsatser, der evt. vil kunne bringe personen videre.e bringe personen videre.