Vi vil sikre vores velfærdssamfund.¡Vi vil sikre vores velfærdssamfund. Sikre at der er varme hænder, til at tage sig af vores børn, gamle og syge. Sikre at virksomhederne har de fleksible medarbejdere, der gør at de kan udvikle sig, vækste og på den måde sørge for grundlaget for vores velfærdssamfund.

¡Det gør vi ved at hjælpe dem ind i fællesskabet der står udenfor. Det er dem der er blevet ramt af livet på den ene eller den anden måde, og som skal finde deres nye hylde. De er sygemeldt, på kontanthjælp, eller nye i Danmark. Vi tager os også af dem, der er på vej til at lande i en af de kasser. Dem kan vi hjælpe, så de kan hjælpe os alle.

¡Hvad gør vi anderledes. Vi møder den enkelte hvor de er, og skaber et samlet forløb. Dette forløb er i samarbejde med den enkelte og kommunen/virksomheden, hvilket gør at vi kan få optimeret de ressourcer personen har, og få dem aktiveret dem hvor det giver bedst mening.

¡I vores hus er der plads. Plads til at finde ud af hvad man er god til, og til at træne det.  Så kan man aktivt, bruge det man er god til, på vejen mod mere selvforsørgelse. 

¡Og ja, de kommer faktisk i job, uddannelse eller bliver selvstændige erhvervsdrivende.

¡Læs nogle af historierne eller kig forbi, der er altid kaffe på kanden.